Våga experimentera med ditt perspektiv

Hur läsaren upplever och uppfattar din text har mycket att göra med vilket perspektiv, alltså berättarsynvinkeln, som du använder dig av. Vems historia vill du förmedla? Vem är berättaren? Berättar du i första person eller kanske i tredje person? Det kan vara så att du som författare vill vara allvetaren som kan se in i dina …

Våga experimentera med ditt perspektiv Läs mer »